Зидарски услуги в София

Зидане на вътрешни и външни стени с итонг или тухли. Зидария на тераси, комини и др. Зидане с бетонни блокчета и камък. Свържете се с нас за цени.

Какво представляват зидарските услуги?

Зидарските процеси са свързани с оформянето на дадено помещение. Частичното или пълното изиждане на дадено помещение, може да промени формата му в желаната от вас посока. Въпреки масовото навлизане на преградните стени от гипсокартон в модерното строителство, все още доста често се използва зидария. Тази техника се прилага при изграждането на всякакви видове стени и отвори в тях.

Видове зидани структури

Зиданите структури се разделят по видове като: стени, комини, основи и др. По вид на вложения материал, с който се зидат, те са два вида - изкуствени или естествени.

Естествени зидарии

Естествените зидарии често са използвани при строителните процеси свързани с над основни стени или подпорни такива. Материалите, които произхождат от скали и притежават висока издръжливост и резистентност срещу атмосферните условия, са за предпочитане при извършването на тези процеси. Някои от най-популярните са гранит, риолит, варовик, пясъчник и други. Зидариите от тухли, се изработват от материал, който се изижда посредством разтвор най-често на варова основа.

Зидария с изкуствени материали

За тези от изкуствени блокове като газобетон, има специални лепила на циментова основа, който дават допълнителна здравина на зида. Зидарията, която е комбинирана, има състав в себе си от два материала – например тухла и камък, бетон и камък и др.

Видове строителни разтвори за зидане

Строителните разтвори най-често са съставени от свързващо вещество – допълващ материал, които след смесване с вода формират каша, която е пластична. При технологичното съхнене на материала тя става твърда. През работния процес самите разтвори трябва да са плътни, подвижни и устойчиви срещу разслояване.