Търсите фирма за ВиК услуги в София?

Независимо дали имате нужда от смяна на тръби, отпушване на канали или монтаж на мивка и смесител, доверете се на ВиК услугите на "ЧИЧИ"!

Какво представляват
ВиК услугите?

ВиК услуги са постоянно търсени в ежедневието ни и са свързани основно със запушени канализации и изграждане на тръбопроводи. Също така към тях се отнася и монтажа на мивки и смесители или отстраняването на проблеми. Каналите често се запушват, като причините за запушването могат да бъдат най-различни, като най-често това се дължи на неправилна експлоатация и изхвърлянето на големи по обем и количество отпадъци, които запушват системите. Най-честият ВиК способ за отпушването на канал е с вода под налягане. Той се състои от механизъм, която под контрол подава вода под високо налягане от контейнер. Налягането може да бъде от помпа или от директна връзка с водопровод.

Какви материали
Препоръчваме?

В сферата на ВиК услуги от огромно значение е колко са качествени на материалите, които се полагат. Най-често за изграждането на вътрешни водопроводи се работи с тръби от полипропилен, а при изграждането на канализационни системи с тръби от PVC. При използването на този тип материали, от изключителна важност е цялостта на трасетата, която и в двата случая се получава чрез залепване на съответните компоненти един към друг. При изграждането на водопроводна система, това се случва, чрез специална машина за лепене на полипропиленови елементи, която работи на висока температура, така че да позволи на материала да се разтопи до дадена стойност, след което да се съединят дадените компоненти. При изстиването на материала трябва да се получи здрава спойка, която ще осигури безпроблемното преминаване на водата.

Защо правим проби
на ВиК системите?

Задължително след направата на цялата система се правят проби. Пробите се състоят от подаване на вода под налягане в системата, със стойност по-голяма от тази, на която ще е подложена същата при нормални условия на използване. По-голямото налягане е с цел тестване на всички връзки. Ако се появи проблем по време на пробите, системата се източва, проблемните места се отстраняват, след което пробите започват на ново, докато системата не е напълно здрава. При по-големи водопроводни системи се правят и проби за налягане, а именно поетапно се монтират кранове на всички точки, които са предвидени за захранване на уреди, с цел уеднаквяването на налягането в първата и последната точка на системата.

Как изграждаме
Канализации?

При изграждането на канализационна система ПВЦ компонентите отново се слепват чрез нагряване, този път то най-често се извършва от пистолет за топъл въздух. За по-голямо улеснение повечето елементи завършват и започват с уширения с гумени уплътнения в тях, които позволяват по-лесния и бърз монтаж на елементите един в друг. Задължително при направата на канализационната система е спазването на наклоните на трасетата, защото за разлика от водопроводната система, тази няма налягане, което да помага за движението на водата. След завършване на системата отново се правят проби, с които се цели да се установят наличията на лоши връзки или застояване на водата. При липсата на такива, системата е готова за употреба.